Grensoverschrijdende inspiratie

RKD STUDIES

Grensoverschrijdende inspiratie: Nederlandse kunst in Europees perspectief in de 19de eeuw

Redactie: Manon van der Mullen, Eveline Deneer, Sara Tas

Op 2 december 2011 organiseerden Sara Tas, Eveline Deneer en Manon van der Mullen samen met het RKD een studiedag met als thema: artistieke relaties tussen Nederland en het buitenland in de negentiende eeuw. Aanleiding hiervoor was de vraag of de negentiende eeuw wel de eeuw van het nationalisme was zoals lang in het kunsthistorische discours werd volgehouden. Verschillende vragen kwamen die dag aan de orde zoals: in hoeverre zijn onze inzichten vertekend door dit negentiende-eeuwse idee van nationalisme? Welke kunst en kunstenaars zijn hierdoor in de vergetelheid geraakt? Hoe bekeek men Nederlandse kunst vanuit andere landen in de negentiende eeuw? Wat betekende het buitenland voor Nederlandse kunstenaars? Welk belang hadden internationale artistieke uitwisselingen uit de ‘eeuw van nationalisme’? Kortom, hoe houdbaar is dit idee van nationalisme in de kunst eigenlijk?

Deze digitale publicatie is de weerslag van de lezingen die op 2 december 2011 werden gegeven. Rachel Esner schreef naar aanleiding van de artikelen een prikkelende uitleiding. De eindredactie lag in handen van Mayken Jonkman, Roman Koot en Ton Geerts.

Den Haag, 24 maart 2015
Opnieuw verschenen in september 2020

Omslag afbeelding
George Hendrik Breitner
Paardenkoetsen te Parijs, c. 1900
paper, black and white photograph ? x ? cm
The Hague, RKD – Netherlands Institute for Art History, inv./cat.nr. BR 343


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree